Chính sách One Books

Onebooks hiện tại là phiên bản miễn phí, ko quảng cáo, ko thu phí .
Nội dung do người dùng yêu cầu và đóng góp, có thắc mắc về nội dung liên hệ email thu.gian.vn.2012@gmail.com

Onebooks luôn mong các bạn đồng hành đóng góp nội dung để xây dựng nên 1 cộng đồng đam me đọc sách truyện hơn nữa ^^

Mong các bạn ủng hộ

=============================

Policy One Books

Onebooks current version is free, no ads, no fee.

User content requests and contributions, have questions about the content email contact thu.gian.vn.2012@gmail.com

Onebooks companions always contribute content to build one community passionate reading more stories ^^

Hope your support